0162 – 686179

info@eskadee.nl

Nieuws

Samenwerking kinderopvang Eskadee en Kibeo

Drimmelen, 4 maart 2021

Kinderopvangorganisaties Eskadee en Kibeo gaan de samenwerking met elkaar aan. Na uitgebreid onderzoek en goed overleg, is er op 2 maart besloten dat Eskadee en Kibeo gaan fuseren. Dit betekent dat Eskadee per 1 mei onderdeel van Kibeo wordt.

Samenwerking
In de afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen binnen de kinderopvang plaatsgevonden. Ontwikkelingen die wettelijk gezien noodzakelijk waren, bijvoorbeeld vanwege de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, maar ook veranderingen binnen Eskadee. Eskadee ging naar aanleiding daarvan op zoek naar een samenwerkingspartner en heeft deze gevonden in Kibeo.

Door de samenwerking met Kibeo aan te gaan, ziet Eskadee de mogelijkheid om te kunnen investeren in de kwaliteit van de kinderopvang. Ook zorgt deze samenwerking ervoor dat de vertrouwde opvangplek met de bekende pedagogisch medewerkers voor kinderen en hun ouders behouden blijft. Eskadee ziet met deze ontwikkeling de toekomst voor kinderopvang in de gemeente Drimmelen positief in en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

Aansluiting missie en visie
Eskadee en Kibeo hebben veel overeenkomsten in hun missie en visie. Zowel Eskadee als Kibeo hecht veel belang aan de samenwerking met de basisscholen en andere kindgerichte voorzieningen. Dankzij de samenwerking kunnen ze investeren in de kwaliteit van de opvang en blijven werken aan de ontwikkeling van integrale kindcentra.

Opvang op de vertrouwde locatie
De vertrouwde opvangplek voor de kinderen blijft behouden. De kinderen kunnen zoals ze gewend zijn, op de vestiging met zijn of haar vriendjes blijven spelen en ontdekken, samen met de bekende pedagogisch medewerkers.

Over Kibeo
Kibeo is een grote regionale aanbieder op het gebied van kinderopvang. Kibeo kijkt scherp naar de toekomst van kinderopvang. Samenwerking is daarbij belangrijk en zorgt ervoor dat er geïnvesteerd kan worden in kwaliteit van opvang, innovaties, kindontwikkeling en integraal kindcentra. Kibeo biedt dichtbij vertrouwde, goed verzorgde en leuke kinderopvang afgestemd op de persoonlijke situatie.

Kijk voor meer informatie op kibeo.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kibeo
Marketing & Communicatie
mc@kibeo.nl | 0113 760 230