Menu

OPVANG MOGELIJKHEDEN

 

VRAGEN OVER OPVANGMOGELIJKHEDEN

Mijn kind is ziek, kan het nu toch naar de opvang?
Lees hier meer

Ik wil een opvangdag ruilen, kan dat?

Lees hier meer

Moet ik de plaats van mijn kind doorbetalen als we op vakantie gaan?
In principe wel. De kosten voor het kinderdagverblijf zijn namelijk gebaseerd op 52 weken in een jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele vakantieplannen van uw kant. U heeft wel recht om deze dag in te zetten als ruildag. zie hiervoor ruildagensysteem
. Als u buitenschoolse opvang inclusief vakantie heeft, zijn de vakantiedagen waar u recht op hebt flexibel in te zetten. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een ruildag. In dat geval kunt u zelf makkelijk rekening houden met uw vakantieplannen.

Wat is de maximale leeftijd dat mijn kind gebruik mag maken van de opvang?
Uw kind mag gebruik maken van kinderdagopvang tot de leeftijd waarop hij of zij basisonderwijs gaat volgen. Voor buitenschoolse opvang geldt hetzelfde: uw kind mag gebruik maken van de buitenschoolse opvang tot de eerste dag van de maand waarop hij of zij met het voortgezet onderwijs begint. Dus als uw kind op zijn dertiende naar de middelbare school gaat, kan hij tot die tijd gebruik maken van de bso.

Wat is het verschil tussen bso inclusief en exclusief vakantie-opvang?
Bij buitenschoolse opvang inclusief vakantie-opvang mag uw kind niet alleen tijdens de uren buiten schooltijd naar de bso, maar ook tijdens alle vrije dagen en vakanties. 
Wanneer u kiest voor bso exclusief vakantie, gaat uw kind alleen tijdens de vakantieweken (minimaal 8 van de 12 vakantieweken) naar de bso. U reserveert een plaats op de BSO middels het reserveringsformulier, wat u van ons vooraf aan de vakantie ontvangt.

 

 

<< terug naar VRAGEN