Menu

COMPLIMENT of VERBETERPUNT/KLACHT

Kinderopvang ESKADEE heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel staan. Wij doen er alles aan om uw kind de beste zorg en opvang te bieden. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze diensten. U kunt vertrouwen op onze beste zorg voor uw kind.

Een verbeterpunt / klacht melden
Mocht u onverhoopt ergens niet tevreden over zijn, dan waarderen wij het als u dit bespreekbaar maakt. Afhankelijk van de aard van uw ontevredenheid kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind of bij het locatiehoofd van de vestiging. Veelal kunnen problemen of ongenoegens in een gesprek worden opgelost.

Misschien wilt of kunt u uw probleem niet bespreken met de betreffende persoon. Of misschien hebt u dat wel gedaan, maar bent u niet tevreden over het resultaat. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds het bieden van een laagdrempelige klachtmogelijkheid, anderzijds de mogelijkheid voor ESKADEE om te leren van klachten en daarmee de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

In dat geval kunt u  gebruik maken van onze interne klachtenregeling. Wanneer u onderstaand formulier invult , dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Klik hier voor een verbeterformulier

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is. De Geschillencommissie zorgt ervoor dat in de situatie waarin de klant en ESKADEE er niet uitkomen en de interne regeling niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing, er een externe gelegenheid is de klacht voor te leggen. Ouders én oudercommissies in de kinderopvang kunnen in dat geval voor informatie en advies over klachten terecht bij één onafhankelijke partij: het Klachtenloket Kinderopvang. Lees er meer over op : klachten-loket kinderopvang.

Of juist een compliment geven?
Een compliment geven mag natuurlijk ook! Want van positieve feedback weten we wat ouders belangrijk vinden en wat u als prettig ervaart. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Bedankt alvast.