Menu

OUDERCOMMISSIE

 

Het is belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kinderen. Binnen Kinderopvang ESKADEE is een overkoepelende Centrale Oudercommissie (COC) actief, daarnaast heeft elke vestiging een eigen Lokale Oudercommissie (LOC).

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft deze oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

De lokale oudercommissie stelt zich ten doel:

  • Het behartigen van belangen van de kinderen en de ouders van het kinderdagverblijf / de buitenschoolse opvang.
  • het vertegenwoordigen van de ouders van de betreffende vestiging richting bestuur, directie en medewerkers van ESKADEE.
  • het adviseren t.a.v. kwaliteit.

Naast het formeren van de lokale oudercommissies, is er binnen ESKADEE voor gekozen om tevens een centrale oudercommissie in te stellen. Deze centrale oudercommissie is door de lokale oudercommissies gemandateerd om het verzwaard adviesrecht over te nemen met betrekking tot een aantal onderwerpen. Dit betreft o.a. het algemene kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid en prijsstelling. De exacte omschrijving van alle werkzaamheden, de werkwijze en regelgeving met betrekking tot de oudercommissies zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement en het reglement van de lokale oudercommissies en op het mandaatformulier van de centrale oudercommissie. U kunt deze reglementen inzien bij het locatiehoofd van de vestiging of bij het Centraal Bureau van Kinderopvang ESKADEE.

In contact komen met het LOC van uw vestiging?
Voor al uw vragen en/of opmerkingen aangaande de opvang van uw kind kunt u bij de oudercommissie terecht. Meer informatie over de lokale oudercommissie kunt u vinden in de periodieke nieuwsbrief van uw vestiging. Het lokatiehoofd van de vestiging kan u ook in contact brengen natuurlijk!

Belangen ouders ook landelijk geregeld
BOinK is de landelijke Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. Zij geeft onafhankelijke informatie aan ouders en ondersteunt oudercommissies. Op landelijk niveau vertegenwoordigt BOinK de ouders in beleids- en overlegorganen en heeft zij regelmatig overleg met de brancheverenigingen. Kinderopvang ESKADEE is aangesloten bij deze landelijke belangenvereniging BOink.