Menu

HANDELSWIJZE BIJ ZIEKTE

 

Als uw kind een keer ziek is, dan is dat natuurlijk heel vervelend voor uw kind en ook voor u.

Als uw kind ziek is, kan uw kind helaas niet gebracht worden. Opvang voor een ziek kind vraagt altijd meer aandacht en controle. Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, kunnen deze alleen worden toegediend wanneer een door de ouders/verzorgers ondertekend medicijnregistratieformulier in de groep van uw kind aanwezig is. U dient de medicatie van uw kind in de originele verpakking en voorzien van bijsluiter mee te nemen naar de vestiging.  Indien voor toediening van medicijnen bijzondere kennis nodig is, dan dienen de ouders hierin te voorzien.
Klik hier voor het medicijnregistratieformulier

Wij hanteren binnen ESKADEE afspraken over de omgang met bepaalde (kinder)ziekten, waarbij het belang van uw kind en dat van andere kinderen centraal staat.  Dit houdt in dat wij u bij bepaalde ziekteverschijnselen vragen uw kind op te halen en dat wij bij bepaalde kinderziekten uw kind niet kunnen ontvangen in ons kinderdagverblijf of onze buitenschoolse opvang. Onze richtlijnen zijn opgenomen in de handelwijze bij ziekte. In ziektegevallen waarbij onze handelwijze niet voorziet, wordt advies gevraagd bij de G.G.D. Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor onze werkwijze.
Klik hier voor onze Handelswijze bij ziekte