Menu

WET KINDEROPVANG / KINDEROPVANGTOESLAG

 

De Wet Kinderopvang stelt dat kinderopvang een zaak is van ouders, overheid en werkgevers. De kosten hiervoor moeten evenredig over deze 3 partijen worden verdeeld.  Wij benoemen nu kort de belangrijkste financiële consequenties van de Wet Kinderopvang.
Bent u op zoek naar het registratie nummer (LRKP-nummer ) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

Een aantal aandachtspunten op een rij:

1. Werkgeversbijdrage verplicht

Alle werkgevers zijn via de Wet Kinderopvang verplicht gesteld, bij te dragen aan de kinderopvang d.m.v. een belastingheffing via de overheid. Het gaat hier om een vast bedrag nl. 1/3 deel van de kosten. Voor actuele info over de werkgeversbijdrage zie www.rijksoverheid.nl.

2. Overheidsbijdrage blijft inkomensafhankelijk

De overheidstoeslag (=kinderopvang toeslag) is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van de ouders. Op bovengenoemde website staan ook de vergoedingen per inkomensgroep vermeld. Zelfstandig ondernemers en studerende ouders hebben ook recht op deze toeslagen.

3. Toeslag overheid/werkgever via belastingdienst

Zowel de werkgeversbijdrage als de overheidstoeslag ontvangt u in 1 keer via de belasting. De toeslagen bij de belasting vraagt u aan via website www.toeslagen.nl  (houdt uw BSN-nummer bij de hand) of telefonisch via 0800-0543

 

LET OP:

SZWbanner_toeslag_336x280

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan zo snel mogelijk. Het liefst zodra u weet dat uw kind naar de opvang gaat. Vraagt u deze toeslag pas aan wanneer uw kind al naar de kinderopvang gaat? Vanaf 1 januari 2014 kunt u alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen binnen 3 maanden na plaatsing. 

Meer informatie?
Wij verwijzen u voor meer informatie naar de site van de Belastingdienst. klik hier!