Menu

TARIEVEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

eetsmakelijk_eskadeeStichting Tussenschoolse opvang ESKADEE verzorgt met veel enthousiasme en goede zorgen het overblijven op de school van uw kinderen. Op elke school zijn overblijfteams met beroepskrachten en vrijwilligers actief. We werken zonder winstoogmerk, daarbij streven we om het tarief voor ouders zo laag mogelijk te houden. De prijs voor overblijven wordt elk schooljaar in overleg met het schoolbestuur, de GMR en overige betrokken partijen vastgesteld.

Tarieven schooljaar 2016-2017
We kunnen melden dat het tarief voor overblijven gelijk blijft voor het volgende schooljaar, we gaan vooralsnog geen verhoging doorvoeren.  Mocht blijken dat een verhoging noodzakelijk is in de loop van het schooljaar dan zullen wij scholen en de ouders tijdig informeren.

Tarief:   € 2,10 euro per overblijfbeurt per kind bij de SKOD basisscholen

Tarief:  € 2,90 euro per overblijfbeurt per kind bij Basisschool de Schittering in Hooge Zwaluwe

Tarief:  € 2,90 euro per overblijfbeurt per kind bij Basisschool De Windhoek in Terheijden

 

Meer lezen over het overblijven per school:   Klik hier