Menu

Skod en ESKADEE zetten eerste stap naar een IKC

februari 9, 2017  |  Nieuws

Persbericht Gemeente Drimmelen

Made, 6 februari 2017,

Op woensdagavond 15 februari a.s. wordt een informatieavond gehouden in basisschool
De Stuifhoek, waar de plannen voor de toekomst van SKOD en ESKADEE uitgebreid zullen worden toegelicht. Er wordt na de carnavalsvakantie met een peuterspeelgroep gestart als er acht peuters zijn ingeschreven.

Peuterspeelgroep eerste kleine stap naar de ontwikkeling van een IKC
Op 13 juni jl. hebben SKOD, ESKADEE  en de gemeente Drimmelen met een intentieverklaring aangegeven voor Integrale Kindcentra te willen gaan. Ons toekomstideaal is één plek voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zorg, opvoeding, scholing en sportieve en culturele activiteiten samenkomen. SKOD en ESKADEE zetten nu de eerste kleine stap door er te starten met een peuterspeelgroep in basisschool De Stuifhoek.

Er zijn geen verplichtingen ten aanzien van De Stuifhoek. Kinderen kunnen worden ingeschreven op elke basisschool naar keuze.

Ideale locatie voor een kind van twee tot vier jaar
Om alvast kennis te maken met de schoolse omgeving én de overstap naar de basisschool makkelijker te maken is dit de ideale locatie voor kinderen van twee tot vier jaar. Er is ruimte voor zestien kinderen, die begeleid worden door twee professionele pedagogisch medewerkers. De peuterspeelgroep start in eerste instantie op dinsdagmiddag (13.00-15.30 uur) en vrijdagochtend (8.30-12.00 uur) met aanvullend een derde dagdeel op woensdagochtend voor 3+ kinderen (8.30-12.00 uur). Dit kan alleen als er voldoende aanmeldingen zijn.

Wanneer gereed?
De Stuifhoek staat een kleuterlokaal af dat de komende weken wordt aangepast aan de eisen die aan peuteropvang worden gesteld. Tevens wordt een geschikte buitenspeelplaats gecreëerd. De oplevering is medio februari 2017. Er wordt na de carnavalsvakantie met de peuterspeelgroep gestart als er acht peuters zijn ingeschreven.

Informatieavond woensdagavond 15 februari 2017
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om naar de informatieavond te komen in de aula van De Stuifhoek op woensdagavond 15 februari a.s. om 20.00 uur. Je kunt er je vragen stellen en alvast een kijkje nemen. De deuren van De Stuifhoek gaan vanaf 19.45 uur open. Het adres van de school is  Norbartstraat 55 in Made. De toegang is openbaar.

Programma informatieavond
19.45- 20.00 uur: ontvangst door Annie Maijers, directeur De Stuifhoek en Judith Deliën, directeur        ESKADEE
20.00- 20.25 uur: welkomstwoord en toelichting
20.25- 20.45 uur: gelegenheid tot vragen stellen
20.45- 21.15 uur: gelegenheid tot inschrijven peuters en bezichtigen peuterlokaal
21.15- 21.30 uur: afronding informatieavond

Heb je vragen of ben je opzoek naar meer informatie? Dan kan je altijd contact opnemen met ons Centraal Bureau, via telefoonnummer 0162- 68 6179 of e-mailadres planning@eskadee.nl.