Menu

Persbericht IKC juni 2016

Persbericht Gemeente Drimmelengemeente

Made, 30 mei 2016,

Intentieverklaring Integrale Kind Centra in de gemeente Drimmelen

Op 9 juni 2016 ondertekenen diverse organisaties in de gemeente Drimmelen een intentieverklaring voor het starten van vier pilots Integrale Kind Centra (IKC) in het schooljaar 2016/2017. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar met een totaalaanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang.

Een aantal organisaties in Drimmelen heeft vorig jaar het initiatief genomen om te onderzoeken of er hier ook gestart kan worden met IKC. Dit zijn de schoolbesturen Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD), Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant (OBO) en Stichting de Waarden, Stichting Kinderopvang ESKADEE en de Gemeente Drimmelen.

De organisaties willen voorzien in een dagarrangement voor kinderen. Maar bovenal willen zij samen de kinderen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

In een integraal kind centrum zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang minder groot. Spelen en leren gaan samen. De leraar en de pedagogisch medewerker werken samen in het belang van het kind. Ouders en kinderen hebben te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één regie, één team. Kortom, een vloeiende doorstroming van voorschool naar basisschool.

Partijen starten na het tekenen van de intentieverklaring een traject voor de uitwerking. Voor de vier pilot IKC’s worden de kansen en mogelijkheden voor samenwerking verder in kaart gebracht.