Menu

VROEG- en VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Het doel is de ontwikkeling van jonge kinderen spelenderwijs te stimuleren. De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk dat alle kinderen een goede start maken op de basisschool. Met een goed VVE aanbod wordt voor alle kinderen een optimale startconditie richting het basisonderwijs gecreëerd.

Ook bij ESKADEE wordt gewerkt met een VVE programma. Het programma bestaat uit activiteiten op het gebied van taalontwikkeling, maar ook de motorische ontwikkeling en sociaal- emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd.

VVE PROGRAMMA UK & PUK
In ons kindervestigingen werken wij met de VVE methode Uk& Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Uk&Puk biedt leeftijdsgerichte activiteiten aan kinderen die de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden stimuleren.

Voor de presentatie van Uk&Puk naar de kinderen, wordt de pop Puk gebruikt.Met behulp van Uk&Puk krijgen kinderen de mogelijkheid om de wereld op hun eigen tempo te ontdekken. Uk&Puk bestaat uit verschillende thema’s en bij elk thema biedt Uk&Puk verschillende activiteiten.

Het programma stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. De eerste stapjes op het gebied van o.a. taal, rekenen en sociale vaardigheden komen hierbij allemaal aan bod. Op deze manier worden kinderen voorbereid op de basisschool. Uk&Puk sluit goed aan bij de VVE – methodiek van het basisonderwijs in de gemeente Drimmelen.

Bij aanvang van een nieuw thema brengen wij jou hiervan op de hoogte en krijgt je van de pedagogisch medewerkers een themabrief omtrent het nieuwe thema uitgereikt.

Ongetwijfeld maken ook jij en jouw peuter kennis met Puk!

   “Hallo, ik ben Puk. Hoe heet jij?” Ik ben
een vrolijk gekleurde handpop van het VVE programma Uk & Puk. Je peuter beleeft met mij de leukste avonturen. Huisjes bouwen, koekjes bakken, slingers maken…Zo lok ik reacties uit die gunstig zijn voor de taalontwikkeling van je kind.

Wanneer extra VVE aanbod?
Kinderen die meer ondersteuning kunnen gebruiken in hun (taalspraak) ontwikkeling komen in aanmerking voor een extra VVE aanbod. Het signaleren van deze ondersteuningsbehoefte kan zowel door de ouders, de pedagogisch medewerkers of medewerkers van het consultatiebureau worden gedaan. Het consultatiebureau verzorgt altijd de officiële toeleiding naar het extra VVE aanbod.

Wat kost dit extra aanbod?
Wanneer het consultatiebureau bevestigt dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, dan komt je kind in aanmerking voor het extra educatieve aanbod. Je betaalt 2 dagdelen zelf, de extra dagdelen worden voor jou gefinancierd vanuit de subsidie die de overheid hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

Het doel is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelgroepen te verbeteren. Gemeenten hebben een regierol bij het verzorgen van een goed voorschools aanbod voor alle jonge kinderen met een (taal)achterstand. Om dit aanbod te realiseren en om al deze kinderen te bereiken, maken gemeenten afspraken met peuterspeelgroepen en kinderdagverblijven. Ook in de gemeente Drimmelen heeft dit onderwerp continue de aandacht, en is hiertoe een werkgroep geformeerd. Naast de inzet van observatiemethodiek KIJK! oriënteert de werkgroep zich momenteel op de inzet van een erkend VVE – programma.  ESKADEE heeft met de gemeente een samenwerkingsconvenant getekend.

De ontwikkeling van je kinderen is zeker geborgd bij ESKADEE!

                             

<< terug naar ESKADEE