Menu

GGD : VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke elementen van de totale kwaliteit die wij als kinderopvangorganisatie nastreven. Onze vestigingen voldoen aan de wettelijke voorschriften, u kunt uw kind dus met een gerust hart bij ons laten spelen, eten en slapen. De verschillende vestigingen van ESKADEE  voeren jaarlijks een “Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid” uit om de risico’s op te sporen die zich in en om het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep of de buitenschoolse opvang kunnen voordoen. Hiertoe wordt het digitale instrument ‘Risicomonitor’ ingezet. Naar aanleiding van deze inventarisatie worden maatregelen genomen om gesignaleerde risico’s zoveel mogelijk te beperken.

GGD inspectie en rapporten
De GGD voert een externe controle uit op het bovenstaande. De rapporten van de GGD-inspectie zijn openbaar.

Klik hier om alle inspectierapporten Kinderopvang ESKADEE te kunnen inzien.

Klik hier om alle inspectierapporten Peuterarrangementen ESKADEE te kunnen inzien.

<< terug naar ESKADEE