Menu

CONVENANT KWALITEIT KINDEROPVANG

 

ESKADEE werkt volgens de afspraken die opgenomen staan in het landelijke kwaliteitsconvenant. Hierin staan onder andere de normen voor het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers per groep, de minimaal beschikbare ruimte per kind en het opleidingsniveau van de medewerkers. De eisen het kwaliteitsconvenant zijn opgesteld door afnemers en aanbieders van kinderopvang in Nederland en zijn leidend voor onze organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

    << terug naar ESKADEE