Menu

DISCLAIMER

 

ESKADEE stelt het zeer op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en producten en dat u een bezoek brengt aan onze site. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze site altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze ESKADEE-site kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan de Stichting ESKADEE. De informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ESKADEE.

Veiligheid
Deze site van ESKADEE wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen. De afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan echter niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere (niet ESKADEE) sites. ESKADEE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites.

Informatie
ESKADEE wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door bezoekers of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie die wij van u ontvangen wordt door ESKADEE als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten beschouwd. ESKADEE behoudt zich derhalve altijd het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en te distribueren, ongeacht het doel.

E-mail
Door ESKADEE verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. ESKADEE staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

[form 5 “test”]