Menu

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

tso4  Wat kan je verwachten?

OVERBLIJVEN:  Een goed begin van de middag!

Ouders zijn door hun werk of studie niet altijd niet in de gelegenheid om hun kinderen tussen de middag op te vangen. Ook is het voor kinderen die ver van school wonen belangrijk dat ze kunnen overblijven. Veel kinderen op de basisschool blijven tussen de middag over. Dat maakt overblijven een belangrijk onderdeel van de schooldag voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 

tsoVisie
Kinderopvang ESKADEE draagt zorg voor een ontspannen lunchpauze voor ieder kind. Wij vinden het belangrijk dat het overblijven gezellig en ontspannend is,  zodat je kind in rust de boterhammen op kan eten. Het overblijven is net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes. De kinderen kunnen even bijkomen, lekker binnen of buiten spelen, en dat allemaal onder toezicht. Kinderen moeten tijdens het overblijven de ruimte krijgen om andere dingen te doen dan in de klas, zodat ze weer opgeladen zijn voor de lessen ‘s middags.

De overblijfteams: deskundig, enthousiast, gediplomeerd!
ESKADEE heeft kwaliteit en de beste zorg voor je kind hoog in het vaandel staan. Scholing van TSO-medewerkers is één van de eisen die wordt gesteld. En niet voor niks. TSO medewerkers hebben een belangrijke rol; zij hebben veel contact met de kinderen en zij helpen mee met een stukje opvoeden van basisschoolkinderen. Zij hebben daarin een voorbeeldfunctie en moeten op het juiste moment grenzen kunnen stellen en ingrijpen in ongewenste of gevaarlijke situaties. Onze beroepskrachten en vrijwilligers worden hiertoe opgeleid en getraind. Je kan met een gerust hart je kind laten overblijven, de overblijfteams doen dagelijks hun uiterste best om het overblijven voor ieder kind goed en rustig te laten verlopen. Meer over de werkwijze van het overblijven.

Gezonde lunch meegeven
De kinderen nemen zelf hun lunch mee naar school; iedere ouder maakt natuurlijk een eigen keuze wat er in de lunchtrommel gaat. De scholen en Kinderopvang ESKADEE willen wel het belang van een gezonde en verantwoorde lunch benadrukken. Dus liever geen snoep mee naar school!

TSO – Coördinator en aanspreekpunt
De coördinatie van de Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Mevrouw Yvonne de Rond (06- 5557 3073 of tso@eskadee.nl). Zij begeleidt en coördineert de beroepskrachten en de vrijwilligers. Zij draagt er zorg voor dat alles in goede banen wordt geleid.
Daarnaast heeft elke school een aanspreekpunt. Wie dat is voor jouw school kan je navragen bij het overblijfteam, bereikbaar op de school op schooldagen tussen 11.45 – 12.00 uur.

Bekijk ook de pagina’s:

 

<< terug naar tussenschoolse opvang