Menu

ESKADEE is….Vertrouwde kinderopvang bij u in de buurt!

prijzen 2016bDaar staan we voor en daarvoor maken we ons sterk, elke dag weer. Daarom hebben we deze slogan gekozen. Onze ambitie is dé kinderopvangorganisatie te zijn in de gemeente  Drimmelen voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit zijn we al meer dan 25 jaar, en dit willen we blijven in de toekomst.

Vertrouwde kinderopvang
Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart aan onze zorg toevertrouwt. En dat kunt u ook, want onze pedagogisch medewerkers staan elke dag klaar om u en uw kinderen te verwelkomen en met de beste zorg te omringen. Wij bieden uw kind een zorgzame, gestructureerde leef- en speelomgeving met veel gelegenheid om spelenderwijs te ontdekken en te ontwikkelen. 
Wij dragen zorg voor een klimaat waar kinderen zich veilig en geborgen voelen om van daaruit zichzelf, elkaar en de wereld te ontdekken. Zowel de begeleiding als de voorzieningen zijn hierop ingesteld.


In de buurt

Stichting Kinderopvang Drimmelen (ESKADEE) biedt opvang aan kinderen in de volgende opvangvormen: kinderdagverblijven, tussenschoolse opvang, peuterspeelgroepen,  buitenschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang in de kernen Made, Terheijden, Wagenberg en Hooge Zwaluwe.
Met vele vestigingen verspreid binnen de gemeente Drimmelen zijn we breed en diep geworteld. Er is altijd een vestiging bij u in de buurt.

Wij bieden de volgende opvangvormen aan:eskadee logo kleur 25 JAAR
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang    
Peuterspeelgroepen   
Tussenschoolse opvang.  

Klik hier en beleef ESKADEE in ons filmpje.